Zespół Orzekający PP-P orzeka o potrzebie:
1. nauczania indywidualnego,
2. kształcenia specjalnego,
3. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
4. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W HAJNÓWCE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

L.p.


Miesiąc

 

 

Data

 

1.

 

 

WRZESIEŃ

 

04.09.2019r.

06.09.2019r.

13.09.2019r.

24.09.2019r.

 

 

2.

 

PAŹDZIERNIK


22.10.2019r.


 

3.

 

LISTOPAD

 

 

19.11.2019.

 

4.

 

GRUDZIEŃ

 

 

17.12.2019r.

 

5.

 

STYCZEŃ

 

21.01.2020r.

 

 

6.

 

LUTY

 

18.02.2020r.

 

 

7.

 

MARZEC

 

10.03.2020r.

24.03.2020r.

 

 

8.

 

KWIECIEŃ

 

07.04.2020r.

28.04.2020r.

 

 

9.

 

MAJ

 

12.05.2020r.

26.05.2020r.

 

 

10.

 

CZERWIEC

 

09.06.2020r.

23.06.2020r.

 

 

11.

 

LIPIEC

 

03.07.2020r.

 

 

12.

 

SIERPIEŃ

 

25.08.2020r.
28.08.2020r.

31.08.2020r.

 

  • W uzasadnionych przypadkach dyrektor odwołuje lub zarządza dodatkowe posiedzenie zespołu.

 

 

Licznik odwiedzin: Liczniki