Zespół Orzekający PP-P orzeka o potrzebie:
1. nauczania indywidualnego,
2. kształcenia specjalnego,
3. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
4. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


HARMONOGRAM   POSIEDZEŃ    ZESPOŁU  ORZEKAJĄCEGO

  PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W  HAJNÓWCE

W   ROKU    SZKOLNYM   2017/2018

 

L.p.

 

Miesiąc

 

 

Data

 

1.

 

 

WRZESIEŃ

 

12.09.2017r.

13.09.2017r.

 

 

2.

 

PAŹDZIERNIK

 

 

02.10.2017r.

16.10.2017r.

 

3.

 

LISTOPAD

 

 

06.11.2017r.

 

4.

 

GRUDZIEŃ

 

 

11.12.2017r.

 

5.

 

STYCZEŃ

 

08.01.2018r.

22.01.2018r.

 

 

6.

 

LUTY

 

02.02.2018r.

 

 

7.

 

MARZEC

 

12.03.2018r.

26.03.2018r.

 

 

8.

 

KWIECIEŃ

 

09.04.2018r.

23.04.2018r.

 

 

9.

 

MAJ

 

14.05.2018r.

 

 

10.

 

CZERWIEC

 

04.06.2018r.

25.05.2018r.

 

 

11.

 

LIPIEC

 

16.07.2018r.

 

 

12.

 

SIERPIEŃ

 

13.08.2018r.

21.08.2018r.

 

  • W uzasadnionych przypadkach dyrektor odwołuje lub zarządza dodatkowe posiedzenie zespołu.

 

 

Licznik odwiedzin: Liczniki