Zespół Orzekający PP-P orzeka o potrzebie:
1. nauczania indywidualnego,
2. kształcenia specjalnego,
3. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
4. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

L.p.


Miesiąc

 

 

Data

 

1.

 

 

WRZESIEŃ

 

05.09.2018r.

10.09.2018r.

 

 

2.

 

PAŹDZIERNIK


24.10.2018r.


 

3.

 

LISTOPAD

 

 

14.11.2018r.

 

4.

 

GRUDZIEŃ

 

 

05.12.2018r.

 

5.

 

STYCZEŃ

 

16.01.2019r.

30.01.2019r.

 

 

6.

 

LUTY

 

20.02.2019r.

 

 

7.

 

MARZEC

 

06.03.2019r.

20.03.2019r.

 

 

8.

 

KWIECIEŃ

 

03.04.2019r.

17.04.2019r.

 

 

9.

 

MAJ

 

22.05.2019r.

 

 

10.

 

CZERWIEC

 

05.06.2019r.

19.06.2019r.

 

 

11.

 

LIPIEC

 

17.07.2019r.

 

 

12.

 

SIERPIEŃ

 

21.08.2019r.

 

  • W uzasadnionych przypadkach dyrektor odwołuje lub zarządza dodatkowe posiedzenie zespołu.

 

 

Licznik odwiedzin: Liczniki