Zespół Orzekający PP-P orzeka o potrzebie:
1. nauczania indywidualnego,
2. kształcenia specjalnego,
3. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
4. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W HAJNÓWCE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

L.p.


Miesiąc

 

 

Data

 

1.

 

 

WRZESIEŃ

 

01.09.2021 r.
07.09.2021 r.

14.09.2021 r.

21.09.2021 r.

28.09.2021 r.

 

 

2.

 

PAŹDZIERNIK


19.10.2021r.


 

3.

 

LISTOPAD

 

 

16.11.2021r.

 

4.

 

GRUDZIEŃ

 

 

14.12.2021r.

 

5.

 

STYCZEŃ

 

18.01.2022 r.

 

 

6.

 

LUTY

 

15.02.2022 r.

 

 

7.

 

MARZEC

 

15.03.2022 r.

 

 

8.

 

KWIECIEŃ

 

12.04.2022 r.

 

 

9.

 

MAJ

 

20.05.2022 r.
24.05.2022 r.

 

 

10.

 

CZERWIEC

 

07.06.2022 r.

21.06.2022 r.

 

 

11.

 

LIPIEC

 

01.07.2022r.
05.07.2022 r.

 

 

12.

 

SIERPIEŃ

 

23.08.2022r.
26.08.2022r.

30.08.2022r.

 

  • W uzasadnionych przypadkach dyrektor odwołuje lub zarządza dodatkowe posiedzenie zespołu.

 

 

Licznik odwiedzin: Liczniki