Zespół Orzekający PP-P orzeka o potrzebie:
1. nauczania indywidualnego,
2. kształcenia specjalnego,
3. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
4. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W HAJNÓWCE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

L.p.


Miesiąc

 

 

Data

 

1.

 

 

WRZESIEŃ

 

01.09.2020r.

10.09.2020r.

22.09.2020r.

25.09.2020r.

 

 

2.

 

PAŹDZIERNIK


20.10.2020r.


 

3.

 

LISTOPAD

 

 

24.11.2020r.

 

4.

 

GRUDZIEŃ

 

 

15.12.2020r.

 

5.

 

STYCZEŃ

 

19.01.2021r.

 

 

6.

 

LUTY

 

23.02.2021r.

 

 

7.

 

MARZEC

 

23.03.2021r.

 

 

8.

 

KWIECIEŃ

 

20.04.2021r.

 

 

9.

 

MAJ

 

25.05.2021r.

 

 

10.

 

CZERWIEC

 

15.06.2021r.

29.06.2021r.

 

 

11.

 

LIPIEC

 

02.07.2021r.

 

 

12.

 

SIERPIEŃ

 

24.08.2021r.
27.08.2021r.

31.08.2021r.

 

  • W uzasadnionych przypadkach dyrektor odwołuje lub zarządza dodatkowe posiedzenie zespołu.

 

 

Licznik odwiedzin: Liczniki