Zespół Orzekający PP-P orzeka o potrzebie:
1. nauczania indywidualnego,
2. kształcenia specjalnego,
3. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
4. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


HARMONOGRAM   POSIEDZEŃ    ZESPOŁU  ORZEKAJĄCEGO

  PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W  HAJNÓWCE

W   ROKU    SZKOLNYM   2016/2017

 

L.p.

 

Miesiąc

 

 

Data

 

1.

 

 

WRZESIEŃ

 

09.09.2016r.

26.09.2016r.

 

 

2.

 

PAŹDZIERNIK

 

 

17.10.2016r.

31.10.2016r.

 

3.

 

LISTOPAD

 

 

14.11.2016r.

 

4.

 

GRUDZIEŃ

 

 

12.12.2016r.

 

5.

 

STYCZEŃ

 

09.01.2017r.

30.01.2017r.

 

 

6.

 

LUTY

 

06.02.2017r.

 

 

7.

 

MARZEC

 

13.03.2017r.

 

 

8.

 

KWIECIEŃ

 

03.04.2017r.

24.04.2017r.

 

 

9.

 

MAJ

 

15.05.2017r.

 

 

10.

 

CZERWIEC

 

05.06.2017r.

26.05.2017r.

 

 

11.

 

LIPIEC

 

03.07.2017r.

 

 

12.

 

SIERPIEŃ

 

21.08.2017r.

28.08.2017r.

 

  • W uzasadnionych przypadkach dyrektor odwołuje lub zarządza dodatkowe posiedzenie zespołu.

 

 

Licznik odwiedzin: Liczniki