Harmonogram spotkań sieci współpracy i samokształcenia wychowawców:

"SKUTECZNY WYCHOWAWCA"
w roku szkolnym 2016/2017

(koordynatorzy sieci:  Anna Wałejsza, Anna Kowalska)


06.10.2016 Spotkanie organizacyjne

listopad 2016 "Uczeń agresywny w klasie. Rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem elementów negocjacji i mediacji" - spotkanie z ekspertem

13.12.2016 "Uczeń agresywny w klasie" – analiza przypadku

10.01.2017 "Praca z uczniem dorosłym" – wymiana doświadczeń

luty 2017 "Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością                       intelektualną" – spotkanie z ekspertem

07.03.2017 "Integracja zespołu klasowego. Praca z uczniem o mocnej i słabej pozycji klasowej"

25.04.2017 "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" – metody pracy

16.05.2017 "Gry i zabawy do wykorzystania w pracy z grupą" – dzielenie się doświadczeniami

06.06.2017 Spotkanie podsumowujące


Spotkania odbywać się będą we wtorki w godzinach 15.30 – 17.00 na terenie poradni.
Harmonogram pracy sieci "Praca z uczniem młodszym"

w roku szkolnym 2016/2017


(koordynator: Justyna Samojlik)


Lp.

Tematyka spotkania

Termin realizacji

1.

Spotkanie organizacyjne

 październik

2.

Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów -  spotkanie z ekspertem

listopad/grudzień

3.

Praca z dzieckiem trudnym – wymiana doświadczeń

luty

4.

Pomysły na zebrania z rodzicami – wymiana doświadczeń

marzec

5.

Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dzieci – spotkanie z ekspertem

kwiecień

6.

Organizacja konkursu ortograficznego

maj

7.

Podsumowanie pracy sieci

czerwiec


Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco. Uczestnicy będą informowani o terminie, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.


Przez cały rok szkolny będzie także możliwa wymiana doświadczeń i materiałów na platformie internetowej: www.doskonaleniewsieci.pl

 
Harmonogram pracy sieci współpracy i samokształcenia
pedagogów i psychologów szkolnych
w roku szkolnym 2016/2017

(koordynator: Halina Wasiluk)


Lp.

Tematyka spotkań

 

Termin realizacji

1.

Spotkanie organizacyjne – rozpoznanie potrzeb pedagogów i psychologów szkolnych


05.10.2016r.

2.

„Praca z trudnym rodzicem” -  prowadząca Joanna Borowik


16.11.2016r

3.

„Agresja i autoagresja wśród dzieci i młodzieży”


07.12.2016r.

4.

Uzależnienia behawioralne


15.02.2017r

5.

Jak zapobiegać i reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą?

15.03.2017r.

6.

Analiza indywidualnych przypadków – wymiana doświadczeń.

05.04.2017r.

7.

Podsumowanie pracy sieci.
 

31.05.2017r.


Licznik odwiedzin: Liczniki