Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców:

"Skuteczny wychowawca"
w roku szkolnym 2018/2019

(koordynator: Anna Kowalska)


Tematyka i terminy spotkań będą ustalane na bieżąco oraz przekazywane  nauczycielom i wychowawcom współpracującym w sieci.
          Harmonogram pracy sieci "Praca z uczniem młodszym"

w roku szkolnym 2018/2019


(koordynator: Justyna Samojlik)


Lp.

Tematyka spotkania

Termin realizacji

1.

Spotkanie organizacyjne

październik 2018

2.

Afazja dziecięca czy CAPD – różnicowanie zaburzeń i postępowanie terapeutyczne w przedszkolu i szkole (prowadząca: Justyna Pietryczuk – logopeda PP-P)

grudzień 2018

3.

Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej? (spotkanie z ekspertem)

luty 2019

4.

Jak sobie radzić z agresją dziecięcą? (wymiana doświadczeń)

marzec 2019

5.

Asertywność nauczyciela w kontaktach z rodzicami (spotkanie z ekspertem)

maj 2019

6.

Techniki uczenia się dla dzieci z klas I-III (prowadząca: Justyna Samojlik, pedagog PP-P)
Podsumowanie pracy sieci

czerwiec 2019


Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco. Uczestnicy będą informowani o terminie, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 
Harmonogram spotkań
pedagogów, psychologów szkolnych
oraz doradców zawodowych
w ramach sieci współpracy i samokształcenia

w roku szkolnym 2018/2019

(koordynator: Halina Wasiluk)Lp.

Termin

Temat spotkania

 

  1.

Październik 2018r.

Spotkanie organizacyjne – rozpoznanie potrzeb. omówienie zasad współpracy  PPP z placówkami w b.r. szkolnym

2.

Listopad 2018r.

„Dialog motywujący” – ekspert zewnętrzny


3.

Grudzień 2018r.

 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak rozumieć opinię, orzeczenie PPP? – prowadząca Halina Wasiluk

 

4.

Luty 2019r.

„Mobbing w Internecie” – prowadząca psycholog Monika Pawłowska

 

5.

Marzec 2019r.

 „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – ekspert zewnętrzny

 

6.

Maj 2019r.

 Wymiana doświadczeń. Podsumowanie pracy sieci.

 

Licznik odwiedzin: Liczniki