Harmonogram spotkań sieci współpracy i samokształcenia wychowawców:

"SKUTECZNY WYCHOWAWCA"
w roku szkolnym 2017/2018

(koordynator: Anna Kowalska)


W ramach każdego spotkania sieci prócz  wymiany doświadczeń , proponowane jest krótkie omówienie ustalonej z nauczycielami na spotkaniu organizacyjnym tematyki. Spotkania sieci odbywają się w poniedziałki o godz.15.30.

1

Spotkanie organizacyjne. Przedstawienie zmian w przepisach oświatowych. Krótki warsztat dotyczący wykorzystania mnemotechnik w uczeniu się.

Grudzień 2017

2

Uzależnienia od komórek

Styczeń 2018

3

Radzenie ze swoją złością – warsztaty.

Luty 2018

4

Motywowanie uczniów

Marzec 2018

5

Praca z uczniem z ADHD

Maj 2018
Harmonogram pracy sieci "Praca z uczniem młodszym"

w roku szkolnym 2017/2018


(koordynator: Justyna Samojlik)


Lp.

Tematyka spotkania

Termin realizacji

1.

Spotkanie organizacyjne

październik

2.

Praca z dzieckiem trudnym,  w tym z  nadpobudliwością. Radzenie sobie z emocjami dziecka – spotkanie z ekspertem

koniec listopada

3.

Uzależnienia wśród dzieci – jak je rozpoznać i pomóc dziecku? – prowadząca psycholog Irena Małyszko

luty

4.

Prawidłowości rozwoju mowy oraz logopedyczne zabawy grupowe – prowadzą logopedzi z Poradni

marzec

5.

Praca z dzieckiem sprawiającym trudności – konsultacje, wymiana doświadczeń

kwiecień

6.

Organizacja powiatowego konkursu ortograficznego

maj

7.

Podsumowanie pracy sieci

czerwiec


Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco. Uczestnicy będą informowani o terminie, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 
Harmonogram pracy sieci współpracy i samokształcenia
pedagogów i psychologów szkolnych
w roku szkolnym 2017/2018

(koordynator: Halina Wasiluk)Lp.

Termin

Temat spotkania

 

  1.

Listopad 2017r.

„Mobbing w Internecie” – prowadząca psycholog mgr Monika Pawłowska

2.

Grudzień 2017r.

„Jak  uczyć uczenia się?”

 

3.

Styczeń 2018r.

 Warsztat terapeutyczny

 

4.

Luty 2018r.

„ Metoda sześciu kroków M.V. Pantalona”

 

5.

Marzec 2018r.

 Jak organizować wolontariat?

 

6.

Kwiecień 2018r.

 Jak przygotować prezentację multimedialną?

 

7.

Maj 2018r.

Rozwój psychoseksualny dziecka. Podsumowanie pracy sieci

 

Licznik odwiedzin: Liczniki