Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców:

"Skuteczny wychowawca"
w roku szkolnym 2019/2020

(koordynator: Anna Kowalska)


Tematyka i terminy spotkań będą ustalane na bieżąco oraz przekazywane  nauczycielom i wychowawcom współpracującym w sieci.
          Harmonogram pracy sieci "Praca z uczniem młodszym"

w roku szkolnym 2020/2021


(koordynator: Justyna Samojlik)


Lp.

Tematyka spotkania

Termin realizacji

1.


Spotkanie organizacyjne.30 listopad 2020

2.

Aplikacje i materiały do pracy zdalnej (prowadząca: Justyna Samojlik)

14 grudzień 2020

3.

Jak prowadzić rozmowy z rodzicami? (prowadząca: Justyna Samojlik, wymiana doświadczeń)

1 luty 2021

4.

Mutyzm wybiórczy (prowadząca: Ewa Dmitruk)

12 kwiecień 2021

5.

Temat do ustalenia.
Podsumowanie pracy sieci.

10 maj 2021


Spotkania odbywają się poprzez platformę Zoom, a gdy będzie to możliwe - stacjonarnie. Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

 
Harmonogram spotkań
pedagogów, psychologów szkolnych
oraz doradców zawodowych
w ramach sieci współpracy i samokształcenia

w roku szkolnym 2019/2020

(koordynator: Halina Wasiluk)Lp.

Termin

Temat spotkania

 


  1.


Listopad
2019r.


Spotkanie organizacyjne – rozpoznanie potrzeb.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, placówce – uregulowania prawne


2.


Grudzień
2019r.


Procedury postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia w szkole - Anetta Snarska3.


Luty
2020r.


Autyzm i zespół Aspergera - szkolenie podstawowe
- Justyna Kotowicz-Wiercińska

 


4.


Marzec
2020r.


Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera - Justyna Kotowicz-Wiercińska


5.


Maj
2020r.

 
Wymiana doświadczeń. Podsumowanie pracy sieci.

 

Licznik odwiedzin: Liczniki