Harmonogram spotkań sieci współpracy i samokształcenia wychowawców:

"SKUTECZNY WYCHOWAWCA"
w roku szkolnym 2017/2018

(koordynator: Anna Kowalska)


Harmonogram wkrótce będzie dostępny.Harmonogram pracy sieci "Praca z uczniem młodszym"

w roku szkolnym 2017/2018


(koordynator: Justyna Samojlik)


Lp.

Tematyka spotkania

Termin realizacji

1.

Spotkanie organizacyjne

październik

2.

Praca z dzieckiem trudnym,  w tym z  nadpobudliwością. Radzenie sobie z emocjami dziecka – spotkanie z ekspertem

koniec listopada

3.

Uzależnienia wśród dzieci – jak je rozpoznać i pomóc dziecku? – prowadząca psycholog Irena Małyszko

luty

4.

Prawidłowości rozwoju mowy oraz logopedyczne zabawy grupowe – prowadzą logopedzi z Poradni

marzec

5.

Praca z dzieckiem sprawiającym trudności – konsultacje, wymiana doświadczeń

kwiecień

6.

Organizacja powiatowego konkursu ortograficznego

maj

7.

Podsumowanie pracy sieci

czerwiec


Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco. Uczestnicy będą informowani o terminie, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 
Harmonogram pracy sieci współpracy i samokształcenia
pedagogów i psychologów szkolnych
w roku szkolnym 2017/2018

(koordynator: Halina Wasiluk)


Harmonogram wkrótce będzie dostępny.Licznik odwiedzin: Liczniki