Wsparciem obejmujemy niżej wymienione szkoły i placówki z powiatu hajnowskiego :

Miasto Hajnówka:

Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi

Zespół Szkół Nr 1
Zespół Szkół Nr 2
Zespół Szkół Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 3
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zespół Szkół z DNJB
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Zespół Szkół Zawodowych

Gmina Hajnówka:

Zespół Szkół w Dubinach
Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

Gmina Białowieża:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
Technikum Leśne w Białowieży
Dom Dziecka w Białowieży

Gmina Czeremcha: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze

Gmina Czyże: Zespół Szkół w Czyżach

Gmina Dubicze Cerkiewne: Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Gmina Kleszczele: Zespół Szkół w Kleszczelach

Gmina Narew: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Gmina Narewka: Zespół Szkół w Narewce

Licznik odwiedzin: Liczniki