Wsparciem obejmujemy niżej wymienione szkoły i placówki z powiatu hajnowskiego :

Miasto Hajnówka:

Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zespół Szkół z DNJB
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Zespół Szkół Zawodowych

Gmina Hajnówka:

Szkoła Podstawowa w Dubinach
Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

Gmina Białowieża:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
Technikum Leśne w Białowieży
Dom Dziecka w Białowieży

Gmina Czeremcha: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze

Gmina Czyże: Szkoła Podstawowa w Czyżach

Gmina Dubicze Cerkiewne: Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Gmina Kleszczele: Szkoła Podstawowa w Kleszczelach

Gmina Narew: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Gmina Narewka: Szkoła Podstawowa w Narewce

Licznik odwiedzin: Liczniki