PUNKT KONSULTACYJNY WCZESNEGO
WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

  • do punktu konsultacyjnego wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia u których lekarze lub rodzicie podejrzewają  nieprawidłowości w rozwoju, a także dzieci u których stwierdzono niepełnosprawność (ruchową,  umysłową, autyzm, afazję, zespół Aspergera);

 

  • w punkcie konsultacyjnym wczesnego wspomagania rozwoju prowadzona jest wstępna diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci;
  • konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 9-11 po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie Poradni);

 

  • na umówioną wizytę należy zabrać ze sobą wszelką dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne) a także PESEL dziecka.
Licznik odwiedzin: Liczniki