Szanowni Państwo!

Bardzo prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę diagnostyczną następującego pakietu dokumentów:
1.PESEL dziecka.
2.Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole (charakterystyka dziecka).
3.Ksero świadectw – interesuje nas tylko strona z oceną opisową (klasy I – III) lub ocenami.
4.Zeszyty szkolne lub rysunki w przypadku młodszego dziecka.
5.Kopie wypracowań szkolnych.
6.Zeszyty prowadzone w ramach pracy samodzielnej w domu.
7.Kopie dokumentacji medycznej dziecka (np. książeczki zdrowia, wypisy ze szpitala, zaświadczenia, wyniki badań dodatkowych, które dziecko miało robione a uważacie je Państwo za ważne).
8.Dotychczasowa dokumentacja psychologiczno-pedagogiczna – jeśli dziecko miało wykonywane testy w innych placówkach.

Powyższa dokumentacja pozwoli nam z jednej strony postawić dokładniejszą diagnozę, z drugiej zaś skrócić jej czas.

  • Termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie Poradni.
  • Diagnoza odbywa się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów (druki znajdują się w sekretariacie Poradni; można je też pobrać ze strony).
  • Pełne badania psychologiczno- pedagogiczne trwają około 4 godzin.Licznik odwiedzin: Liczniki