FORMY PRACY PORADNI:

 • diagnoza (poziomu rozwoju psychoruchowego, trudności dydaktycznych i wychowawczych, rozwoju mowy; przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy),
 • terapia (logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna),
 • opiniowanie,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • terapia rodzin,
 • prowadzenie mediacji,
 •  interwencja kryzysowa,
 • działalność profilaktyczna,
 • poradnictwo,
 • badania zawodowe,
 • konsultacje,
 • działalność informacyjno-szkoleniowa,
 • współpraca ze szkołami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET),
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły lub placówki.                                  

Licznik odwiedzin: Liczniki