Badania diagnostyczne:

1. Zgłoszenie na badanie, poradę lub konsultację (pobierz plik)

2. Opinia wychowawcy o uczniu (pobierz plik)

3. Opinia o uczniu - zindywidualizowany program lub tok nauki (pobierz plik)

4. Opinia nauczyciela języka polskiego (pobierz plik)

5. Wniosek o wydanie opinii (pobierz plik)


Dokumenty do opinii o potrzebie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (uczeń realizuje część zajęć z klasą, część indywidualnie w szkole):

1. Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia (pobierz plik)

2. Opinia o uczniu - zindywidualizowana ścieżka kształcenia (pobierz plik)


Dokumenty do orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego (w domu ucznia):

1. Wniosek o o wydanie orzeczenia (pobierz plik)

2. Zaświadczenie lekarskie - nauczanie indywidualne (pobierz plik)

3. Wzór opinii szkolnej na potrzeby Zespołu Orzekającego - nauczanie indywidualne (pobierz plik)


Dokumenty do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjnych/wczesnego wspomagania rozwoju:
 
1. Wniosek o o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (pobierz plik)

2. Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/wczesnego   wspomagania (pobierz plik)

3. Wzór opinii szkolnej na potrzeby kształcenia specjalnego (pobierz plik)


Terapie:

1. Zgłoszenie na terapię (pobierz plik)

3. Zgłoszenie na terapię rodziny (pobierz plik)

Licznik odwiedzin: Liczniki