1. Zgłoszenie na badanie, poradę lub konsultację (pobierz plik)

2. Zgłoszenie na terapię (pobierz plik)

3. Zgłoszenie na terapię rodziny (pobierz plik)

4. Wniosek o o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (pobierz plik)

5. Wniosek o wydanie opinii (pobierz plik)

6. Zaświadczenie do indywidualnego nauczania (pobierz plik)

7. Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego   wspomagania (pobierz plik)

8. Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia (pobierz plik)

9. Wzór opinii szkolnej na potrzeby Zespołu Orzekającego (pobierz plik)

10. Opinia wychowawcy o uczniu (pobierz plik)

11. Opinia o uczniu - zindywidualizowana ścieżka kształcenia (pobierz plik)

12. Opinia o uczniu - zindywidualizowany program lub tok nauki (pobierz plik)

Licznik odwiedzin: Liczniki