1. Zgłoszenie na badanie poradę lub konsultację (pobierz plik)

2. Zgłoszenie na terapię (pobierz plik)

3. Zgłoszenie na terapię rodziny (pobierz plik)

4. Wniosek o potrzebie wczesnego wspomagania rozowju dziecka (pobierz plik)

5. Wniosek o wydanie opinii (pobierz plik)

6. Wniosek o wydanie orzeczenia (pobierz plik)

7. Zaświadczenie do indywidualnego nauczania (pobierz plik)

8. Zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego (pobierz plik)

 

Licznik odwiedzin: Liczniki