Sprawozdanie z przesiewowych badań słuchu
 
w roku szkolnym 2017/2018W bieżącym roku szkolnym przeprowadzone zostały przesiewowe badania słuchu wśród uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Narwi i Szkoły Podstawowej w Dubinach, a także wśród uczniów indywidualnie zgłaszanych do Poradni. Łącznie wykonano 48 badań.  W tym celu skorzystano z programu „Słyszę” - Platforma Badań Zmysłów.
            Badania przeprowadziła Aldona Nierodzik.                                                                                                                                                                                                                 Dodano 26.06.2018 r.
PODSUMOWANIE PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA   
        
PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH                 
W  ROKU SZKOLNYM 2017/2018


    W roku szkolnym 2017/2018  kontynuowano spotkania pedagogów i psychologów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Nauczyciele pracują zespołowo”.  W pracy sieci brali udział  pedagodzy i psychologowie z następujących szkół:                    

 •          Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce,
 •         Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce,
 •         Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Hajnówce
 •         Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Hajnówce
 •         Szkoła Podstawowa  Nr 4 w Hajnówce,
 •        Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce,
 •        Zespół Szkół Leśnych w Białowieży,
 •        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży,
 •        Szkoła Podstawowa w Czyżach,
 •        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze,
 •        Zespół Szkół w Narewce,
 •        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi.

                                

W bieżącym roku szkolnym w ramach spotkań sieci odbyły się następujące szkolenia z ekspertami zewnętrznymi:

 •        „Jak przygotować prezentację multimedialną?” – prowadząca Pani Krystyna Grabowska przedstawiła „krok po kroku” sposób tworzenia prezentacji (przygotowanie planu prezentacji, zasady projektowania slajdów: treść, czytelność).
 •        „Jak organizować wolontariat w szkole” – prowadząca Pani Krystyna Grabowska omówiła przepisy prawa oświatowego, zapisy w statucie szkoły oraz w regulaminie samorządu uczniowskiego dotyczące organizacji wolontariatu.
 •        „(Nie)zwykły warsztat kreatywnego wyznaczania celu z wykorzystaniem strategii Walta Disney’a” – prowadząca Pani Justyna Frankowska  przedstawiła  możliwości wykorzystania powyższej  techniki do planowania realizacji celów, projektów, przedsięwzięć oraz do poszukiwania kreatywnych rozwiązań.

                 

Ponadto w trakcie spotkań pracujący w szkołach pedagodzy i psycholodzy mieli okazję do wymiany doświadczeń zawodowych, dzielenia się wiedzą, jak również rozwijania swoich kompetencji potrzebnych  w bieżącej pracy.


                                                                                                                            Koordynator sieci, Halina Wasiluk   


                                                                                                                                                                                                               Dodano 26.06.2018 r.
POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

W  dniu 24 maja po raz czwarty odbył się w Poradni Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III. Celem konkursu było m.in. promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji.

 

 W konkursie udział wzięło 12 uczniów z Hajnówki, Czyż, Czeremchy, Narewki, Narwi oraz Orzeszkowa. Dzieci pisały dyktando obfitujące w trudności ortograficzne. Było ono na tyle trudne, by różnicowało wyniki naszych zdolnych uczestników. Dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem. Gdy komisja oceniała prace, uczniowie spędzali miło czas na wspólnych grach stolikowych. Wszystkie dzieci wykazały się dużą czujnością ortograficzną.