PRZESIEWOWE BADANIA LOGOPEDYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


W listopadzie 2017 roku  logopedzi Poradni przeprowadzili w przedszkolach na terenie Powiatu Hajnowskiego logopedyczne badania przesiewowe  dzieci 5,6- letnich. Przesiewowe badania logopedyczne  pozwalają  w prosty, szybki i przyjazny sposób na wyselekcjonowanie dzieci z problemami  w mówieniu.

Badania  przeprowadzone  zostały  zestawem  prób  mających  na celu  ocenę  sprawności  motorycznej  aparatu artykulacyjnego, inwentarza oraz jakości wypowiadanych głosek.  Sprawdzono również sprawności narracyjne, gramatyczne, słownictwo. Wykorzystano narzędzia w tym:  kwestionariusze obrazkowe do badania wymowy oraz program Platformy badań zmysłów.

Łącznie badaniem objęto  79 dzieci z  czego 50 określono jako wymagające  interwencji logopedycznej.  Wyniki zbiorcze ujęte zostały w wykresie poniżej.

                


Najczęstszym zaburzeniem mowy w tej grupie wiekowej  jest sygmatyzm  (nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych jednego, dwóch lub trzech szeregów – sz, ż, cz, dż; s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź), rotacyzm (zamiana głoski  r na l lub j). W obrębie deformacji występuje także nieprawidłowa wymowa głosek k, t, g, d (na wykresie widnieje jako inne zmiany w inwentarzu głosek). 

Rodzice przebadanych dzieci zostali poinformowani o wynikach diagnozy. Systematyczną terapią w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce do chwili obecnej  objęto 12 dzieci.


                                                                                                                Oprac. Justyna Pietryczuk, logopeda
                                                                                                                                                             Dodano 18.01.2018 r.