ZAPRASZAM


ZAINTERESOWANYCH  NAUCZYCIELI,   W  SZCZEGÓLNOŚCI

WYCHOWAWCÓW  na warsztat


,,Wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych”

 

Miejsce: Poradnia P-P w Hajnówce

Data: 14.03.2018r.

Godz.16-17.30


 Bardzo proszę o potwierdzenie obecności do dnia 12.03.2018r.

                                                                      Walentyna Troc

                                                                                                                                                              Dodano 5.03.2018 r.
PRZESIEWOWE BADANIA LOGOPEDYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Na przełomie października i  listopada 2017 roku  logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce  przeprowadzili na terenie Powiatu Hajnowskiego  logopedyczne badania przesiewowe  dzieci 5-cio, 6- letnich. Przesiewowe badania logopedyczne  pozwalają  w prosty, szybki i przyjazny dla dziecka sposób na wyselekcjonowanie dzieci z problemami  w mówieniu. Szybka interwencja w przypadku nieprawidłowości w mowie dziecka umożliwia natychmiastowe podjęcie działań związanych z terapią i jak najszybsze wyrównanie możliwości komunikacyjnych. 

Badania  przeprowadzone  zostały  zestawem  prób  mających  na celu  ocenę  sprawności  motorycznej  aparatu artykulacyjnego, inwentarza oraz jakości wypowiadanych głosek.  Sprawdzono również sprawności narracyjne, gramatyczne,  słownictwo. Wykorzystano wystandaryzowane narzędzia w tym:  kwestionariusze obrazkowe do badania wymowy oraz program Platformy badań zmysłów.

Rodzice przebadanych dzieci zostali poinformowani o wynikach diagnozy. Łącznie badaniem objęto  79 dzieci z  czego 50 określono jako wymagające  interwencji logopedycznej.  Wyniki zbiorcze ujęte zostały w wykresie poniżej.


                


Najczęstszym zaburzeniem mowy w tej grupie wiekowej  jest parasygmatyzm i sygmatyzm  (nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych jednego, dwóch lub trzech szeregów – sz, ż, cz, dż; s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź), pararotacyzm (zamiana głoski  r na l lub j). W obrębie deformacji występuje także nieprawidłowa wymowa głosek k, t, g, d (na wykresie widnieje jako inne zmiany w inwentarzu głosek).  Systematyczną terapią w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce do chwili obecnej  objęto 16 dzieci.


                                                                                                                Oprac. Justyna Pietryczuk, logopeda
                                                                                                                                                             Dodano 18.01.2018 r.