Szkolimy się!

 

W trosce o dobro i komfort klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce ustawicznie się kształcimy. Dnia 21.11.2018 r. wraz z uczestnikami Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów, psychologów i doradców zawodowych - „Nauczyciele pracują zespołowo”, miałyśmy przyjemność wziąć udział w szkoleniu „Dialog motywujący”, prowadzonym przez psychologa Panią Sandrę Mikucką. Głównymi twórcami tego stylu komunikacji są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick. Dowiedziałyśmy się, że dialogu motywującego  można używać w wielu przypadkach, niezależnie od wieku klienta. Zajęcia miały formę mieszaną. Podczas bloku warsztatowego ćwiczyłyśmy rozumienie świata odbiorcy: jego celów, wartości, przekonań oraz odnoszenia ich do jego aktualnej sytuacji życiowej.

Pani Sandrze Mikuckiej składamy serdecznie podziękowania za wartościowe szkolenie. Mamy nadzieję że wypracowane  strategie  wzbogacą nasz warsztat pracy.