ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SIECI „SKUTECZNY WYCHOWAWCA”


Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli na spotkanie Sieci „Skuteczny wychowawca”, które odbędzie się  26 listopada 2019r. o godz. 17.00. w Poradni w sali nr 2.


Do udziału w sieci zapraszam zwłaszcza młodych wychowawców, jak również tych wszystkich, którzy są zainteresowani ustawicznym pogłębianiem swojej wiedzy i szlifowaniem swoich kompetencji w byciu przewodnikiem i opiekunem (czyli wychowawcą) młodego pokolenia.


Podczas spotkania  zaplanujemy tematykę i działania w bieżącym roku szkolnym.


Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie swojego udziału w spotkaniu do poniedziałku 25.11.2019 pod numerem telefonu 85 6822305.


Koordynator sieci – Anna KowalskaPRZESIEWOWE BADANIA LOGOPEDYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


We wrześniu i październiku logopedzi z poradni przeprowadzili przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5 i 6-letnich na terenie oddziałów przedszkolnych powiatu hajnowskiego (Dubiny, Białowieża, Kleszczele, Czyże, Narewka, Dubicze Cerkiewne). Podczas badania oceniano artykulację, a także budowę oraz sprawność narządów mowy.

Łącznie przebadano 110 dzieci; u 72 stwierdzono wadę wymowy i zalecono terapię bądź konsultację logopedyczną. O wynikach badań poinformowano rodziców i nauczycieli.


                     

 

Najczęstsze zdiagnozowane wady wymowy to: seplenienie (zamiana głosek szumiących na syczące), reranie (zamiana /r/ na /l/ bądź /r/ na /j/) oraz różnego rodzaju deformacje np.: sygmatyzm międzyzębowy, sygmatyzm boczny, rotacyzm gardłowy, itp. Wyniki zbiorcze zostały ujęte w wykresie poniżej.


             


Dzieci ze zdiagnozowaną wadą wymowy, powinny rozpocząć systematyczną terapię logopedyczną. Jeżeli dziecko do 7 roku życia nie nauczy się samodzielnie prawidłowo wypowiadać poszczególne głoski, to jest niewielkie prawdopodobieństwo, że nauczy się samodzielnie w latach późniejszych. Im dłużej dana wada artykulacyjna trwa, tym bardziej się utrwala. Okres terapii logopedycznej, po którym następuje poprawa artykulacji zależy od: wady wymowy, cech indywidualnych dziecka, intensywności i jakości pracy.


Opracowała: Aldona Nierodzik

                                                                                                                                                                                                        Dodano 04.11.2019 r.Narodowe Czytanie z udziałem

                                              Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


7 września 2019 roku odbyła się w Hajnówce VIII edycja akcji NARODOWE CZYTANIE  prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej oraz lokalnie wspieranej przez Burmistrz Miasta

W tej szlachetnej akcji krzewienia czytelnictwa wśród Polaków Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną reprezentowała Pani Dyrektor placówki – Lucyna Wojciuk.

W piękną wrześniową sobotę na skwerze im. plut. Bolesława Bierwiaczonka w Hajnówce osiem polskich nowel pozytywistycznych głośno czytali wszyscy – mali i duzi: Pan Burmistrz, Pani Wójt, Dyrektorzy szkół, przedszkoli, przedstawiciele Rady Miasta, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie.  Pani Dyrektor Lucynie Wojciuk  przypadła w udziale lektura noweli  „Sawa” Henryka Rzewuskiego.