Narodowe Czytanie wraz z pracownikami

 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Narodowe Czytanie w Hajnówce odbyło się w sobotę, 8 września 2018 roku, na skwerze im. plutonowego Bolesława Bierwiaczonka  o godzinie 10.00. Wzięli w nim udział również pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hajnówce.

Tegoroczne Narodowe Czytanie odbywało się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Były czytane dwie lektury. Wiersze z „Antologii Niepodległości" zinterpretowała młodzież hajnowskich szkół, a fragmenty „Przedwiośnia" prezentowali reprezentanci różnych środowisk. W tym gronie były obecne również pracownice Poradni- Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce; Halina Wasiluk (pedagog) i Justyna Pietryczuk (logopeda).Narodowe Czytanie rozpoczął Burmistrz Miasta - Jerzy Sirak, który objął uroczystość honorowym patronatem.

Rokrocznie na akcję Narodowego Czytania Kancelaria Prezydenta przygotowuje okolicznościową pieczęć dla upamiętnienia tego wyjątkowego wydarzenia. W tym roku Narodowemu Czytaniu towarzyszyła ekspozycja wszystkich dotychczasowych pieczęci.

Całej uroczystości  towarzyszyła wystawa pierwszych wydań książek Stefana Żeromskiego , pochodzących z Kolekcji Tadeusza Rakowieckiego - wielkiego sympatyka i badacza twórczości autora „Przedwiośnia".

Dodatkową atrakcją Narodowego Czytania było portretowanie czytających przez hajnowskiego malarza-artystę Piotra Gagana.

Organizatorem Narodowego Czytania są hajnowskie instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego i Hajnowski Dom Kultury, którym jako zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej składamy serdecznie podziękowania za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w akcji.